THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
3.33% (1)
0
9.06% (51)
Đầu 1
6.67% (2)
1
7.46% (42)
Đầu 2
16.67% (5)
2
9.95% (56)
Đầu 3
0.00% (0)
3
7.46% (42)
Đầu 4
3.33% (1)
4
6.22% (35)
Đầu 5
6.67% (2)
5
8.17% (46)
Đầu 6
3.33% (1)
6
6.75% (38)
Đầu 7
13.33% (4)
7
9.41% (53)
Đầu 8
3.33% (1)
8
10.30% (58)
Đầu 9
0.00% (0)
9
6.75% (38)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
3.33% (1)
0
6.75% (38)
Đuôi 1
6.67% (2)
1
7.10% (40)
Đuôi 2
0.00% (0)
2
8.35% (47)
Đuôi 3
0.00% (0)
3
8.70% (49)
Đuôi 4
13.33% (4)
4
7.64% (43)
Đuôi 5
3.33% (1)
5
8.88% (50)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
8.53% (48)
Đuôi 7
6.67% (2)
7
8.35% (47)
Đuôi 8
6.67% (2)
8
9.41% (53)
Đuôi 9
6.67% (2)
9
7.82% (44)

Hệ thống đang xử lý...