THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
6.67% (2)
0
8.34% (66)
Đầu 1
3.33% (1)
1
10.87% (86)
Đầu 2
16.67% (5)
2
8.98% (71)
Đầu 3
6.67% (2)
3
10.49% (83)
Đầu 4
10.00% (3)
4
10.37% (82)
Đầu 5
10.00% (3)
5
10.24% (81)
Đầu 6
6.67% (2)
6
9.61% (76)
Đầu 7
13.33% (4)
7
13.02% (103)
Đầu 8
16.67% (5)
8
8.72% (69)
Đầu 9
6.67% (2)
9
8.34% (66)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
8.98% (71)
Đuôi 1
13.33% (4)
1
8.34% (66)
Đuôi 2
10.00% (3)
2
9.48% (75)
Đuôi 3
3.33% (1)
3
10.62% (84)
Đuôi 4
6.67% (2)
4
10.11% (80)
Đuôi 5
10.00% (3)
5
9.48% (75)
Đuôi 6
13.33% (4)
6
10.37% (82)
Đuôi 7
3.33% (1)
7
9.48% (75)
Đuôi 8
6.67% (2)
8
11.00% (87)
Đuôi 9
23.33% (7)
9
11.13% (88)

Hệ thống đang xử lý...