THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
3.33% (1)
0
9.15% (55)
Đầu 1
3.33% (1)
1
6.49% (39)
Đầu 2
3.33% (1)
2
7.15% (43)
Đầu 3
16.67% (5)
3
9.32% (56)
Đầu 4
10.00% (3)
4
10.15% (61)
Đầu 5
6.67% (2)
5
8.82% (53)
Đầu 6
10.00% (3)
6
8.15% (49)
Đầu 7
3.33% (1)
7
8.82% (53)
Đầu 8
3.33% (1)
8
9.98% (60)
Đầu 9
3.33% (1)
9
7.32% (44)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
0.00% (0)
0
8.15% (49)
Đuôi 1
3.33% (1)
1
6.99% (42)
Đuôi 2
6.67% (2)
2
10.48% (63)
Đuôi 3
13.33% (4)
3
7.65% (46)
Đuôi 4
10.00% (3)
4
8.99% (54)
Đuôi 5
10.00% (3)
5
9.98% (60)
Đuôi 6
6.67% (2)
6
9.65% (58)
Đuôi 7
6.67% (2)
7
8.65% (52)
Đuôi 8
3.33% (1)
8
6.66% (40)
Đuôi 9
3.33% (1)
9
8.15% (49)

Hệ thống đang xử lý...