THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
16.67% (5)
0
9.23% (73)
Đầu 1
16.67% (5)
1
9.73% (77)
Đầu 2
10.00% (3)
2
8.72% (69)
Đầu 3
13.33% (4)
3
10.37% (82)
Đầu 4
13.33% (4)
4
9.86% (78)
Đầu 5
6.67% (2)
5
11.25% (89)
Đầu 6
6.67% (2)
6
10.24% (81)
Đầu 7
3.33% (1)
7
10.24% (81)
Đầu 8
10.00% (3)
8
9.99% (79)
Đầu 9
0.00% (0)
9
9.36% (74)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
13.33% (4)
0
9.61% (76)
Đuôi 1
13.33% (4)
1
9.23% (73)
Đuôi 2
20.00% (6)
2
10.37% (82)
Đuôi 3
3.33% (1)
3
11.38% (90)
Đuôi 4
0.00% (0)
4
8.98% (71)
Đuôi 5
3.33% (1)
5
9.86% (78)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
9.10% (72)
Đuôi 7
3.33% (1)
7
8.34% (66)
Đuôi 8
10.00% (3)
8
10.11% (80)
Đuôi 9
20.00% (6)
9
12.01% (95)

Hệ thống đang xử lý...