THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
20.00% (6)
0
9.99% (79)
Đầu 1
16.67% (5)
1
10.49% (83)
Đầu 2
3.33% (1)
2
9.86% (78)
Đầu 3
6.67% (2)
3
11.76% (93)
Đầu 4
3.33% (1)
4
7.84% (62)
Đầu 5
10.00% (3)
5
9.86% (78)
Đầu 6
6.67% (2)
6
8.72% (69)
Đầu 7
13.33% (4)
7
9.99% (79)
Đầu 8
10.00% (3)
8
9.86% (78)
Đầu 9
6.67% (2)
9
10.62% (84)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
10.00% (3)
0
9.10% (72)
Đuôi 1
13.33% (4)
1
9.86% (78)
Đuôi 2
16.67% (5)
2
10.49% (83)
Đuôi 3
3.33% (1)
3
11.38% (90)
Đuôi 4
10.00% (3)
4
11.50% (91)
Đuôi 5
13.33% (4)
5
9.36% (74)
Đuôi 6
6.67% (2)
6
8.09% (64)
Đuôi 7
6.67% (2)
7
9.99% (79)
Đuôi 8
10.00% (3)
8
9.73% (77)
Đuôi 9
6.67% (2)
9
9.48% (75)

Hệ thống đang xử lý...